Team

Mensen waarop u kan rekenen

Om een snelle en persoonlijke service te garanderen, wordt vanaf de eerste dag van onze samenwerking een klantverantwoordelijke toegewezen. Deze dossierbeheerder staat steeds ter uwer beschikking.

Samen met een tweetal boekhouders leidt de dossierbeheerder een team dat gespecialiseerd is in bepaalde sectoren waartoe ook uw onderneming behoort.

Onze boekhouders voeren de dagdagelijkse boekhouding. Ze bereiden de fiscale aangiftes voor en staan in voor de algemene verwerking van de administratie.

De kantoorleider heeft de eindverantwoordelijkheid van uw dossier. Samen met de dossierbeheerder en uzelf wordt onder andere de fiscale planning geoptimaliseerd. Zij staan tevens in voor de verdediging van uw dossier bij de fiscale administraties. De vennootschaps- en fiscale wetgevingen hebben voor hen absoluut geen geheimen.

Dienstverlening

Naast onze bij wet vastgelegde controleopdrachten staan wij ten dienste van ondernemingen voor uiteenlopende administratieve taken.

De complexiteit van de huidige wetgeving noodzaakt specialisatie.De voordelen van een associatie hebben ons dit mogelijk gemaakt.Onder het motto ‘niemand weet alles, samen zijn we sterker’ staan wij als één team ten dienste van de ondernemer.

In onze dienstverlening hebben wij speciaal aandacht voor de specifieke noden van de KMO. Daarbij staan doelgerichtheid, flexibiliteit en klantgerichtheid centraal.

Voor de ondernemer die de handen vol heeft met zijn eigenlijke beroepsactiviteit verzorgen wij alle boekhoudkundige, administratieve en fiscale verplichtingen: van het nummeren en ingeven van de facturen tot het neerleggen van de jaarrekening en het indienen van de fiscale aangiften.

Binnen ons kantoor wordt ieder dossier toegewezen aan een dossierverantwoordelijke (boekhouding en btw) zodat u steeds met dezelfde persoon contact heeft.

Voor de ondernemer die zelf zijn boekhouding voert, bieden wij maandelijks of per kwartaal bijstand en advies ter plaatse op het bedrijf of bij ons op kantoor.

Door deze audit beschikt hij steeds over correcte cijfers als basis voor beleidsbeslissingen en betalingsopvolging.

Uiteraard is de verwerking van facturen en bankuittreksels en het opmaken van jaarrekeningen en fiscale aangiften slechts een onderdeel van onze dienstverlening.

Zo kan u bij ons reeds terecht vanaf het moment dat u plannen heeft voor het opstarten van uw eigen onderneming of het overnemen van een bestaande zaak.

Volgende opsomming is bedoeld als beknopt overzicht van de verschillende diensten
waarvoor u bij Boekhoud- & Advieskantoor Trivius terecht kan:

 • begeleiding bij opstart onderneming:
  • opmaken businessplan
  • haalbaarheidsstudie
  • ondersteuning bij oprichting
  • vervullen administratieve verplichtingen
  • subsidieadvies
 • voeren boekhouding en bijstand bij administratieve verplichtingen
 • opmaken tussentijdse resultaten
 • audit en analyse van de cijfers
 • opmaken balans en jaarrekening
 • boekhoudkundige en fiscale expertise
 • opmaken en indienen fiscale aangiften BTW, personenbelasting en vennootschapsbelasting
 • advies en bijstand bij fiscale controles BTW, personenbelasting en vennootschapsbelasting
 • advies in vennootschapswetgeving
 • ondersteuning bij verplichtingen inzake personeelsadministratie
 • ondersteuning en advies bij het opmaken van uw kredietdossier naar de banken toe
 • ondersteuning bij het beheer van uw onderneming in het algemeen

Een bedrijfsfilosofie gebaseerd op partnership

Trivius boekhoud- en advieskantoor biedt een totaal service pakket aan met reële meerwaarde voor de KMO. Hierdoor beschouwt de klant ons als zijn preferente vertrouwensrelatie en als referentie op de markt.

Door de uitbouw van een netwerk staat onze begeleiding zeer dicht bij de klant. Bovendien laat de grootte van ons netwerk toe alle domeinen van de geleverde diensten perfect te beheersen. We beschikken over gedreven, goed opgeleide en ervaren medewerkers en worden ondersteund door interne en externe specialisten.

Onze onafhankelijkheid en ons kwaliteitswerk maken Trivius boekhoud- en advieskantoor tot een correcte partner en een ideale relatie met de controlerende overheden.

Tools

Berekening gestructureerde mededeling

Geef onderstaand uw BTW-nummer in. De gestructureerde mededeling is dienstig om uw BTW te voldoen.

Ondernemingsnummer:Gestructureerde mededeling:
Kantoor Ham

Medewerkers
Dirk Noels
Davy Joris
Kelly Verheem
011/19.01.07

Kantoor Ekeren

Medewerkers
Lieve De Ceuster
Géraldine de Wandeleer

03/540.06.40


Contactformulier